Kosten

Coaching

De kosten van coaching zijn voor eigen rekening. Neem voor de kosten voor coaching contact met me op. Één keer per maand zal een factuur verstuurd worden. Er wordt bij coaching geen diagnose met de zorgverzekeraar gedeeld en er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Psychotherapie

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt afhankelijk van je polis tussen de 50% en 100% vergoed door de zorgverzekeraar, op een verplicht eigen risico na. Het verplicht eigen risico is in 2024 voor alle gezamenlijke medische kosten vastgesteld op € 385,00, tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Dit betekent dat je de eerste € 385,00 van de behandeling zelf betaalt, ongeacht het soort polis.

In mijn praktijk werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars (Met uitzondering van de ASR, met wie ik voor 2024 een contract heb afgesloten). De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hangt af van je verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). Bij een zuivere restitutiepolis krijg je vaak 100% vergoed, al zijn er in 2024 zorgverzekeraars die ook als je een restitutiepolis hebt, niet meer 100% van het NZa tarief vergoeden. Bij een natura polis ligt het percentage dat ze vergoeden tussen de 50 en 80%. Soms vergoeden de zorgverzekeraars een percentage van het ‘marktconforme tarief’ en dat tarief is lager tarief dan het NZa tarief. Het marktconforme tarief is een tarief dat verzekeraars zelf bepalen en dat verschilt per verzekeraar. Ze geven zichzelf een gunstiger tarief. Hierdoor denk je al gauw dat je meer vergoed krijgt, dan in werkelijkheid het geval is. Kijk voor informatie over vergoedingen op de site van de Contractvrije Psycholoog. Hier is een heel duidelijk overzicht te vinden van het daadwerkelijke percentage dat je zorgverzekering vergoed. Mijn advies is om voordat je bij mij in behandeling gaat een email te sturen aan je zorgverzekeraar met de vraag hoeveel procent van het Nza-tarief uw verzekeraar vergoedt als je bij een ongecontracteerde zorgverlener in behandeling gaat, en wat de overige voorwaarden zijn. Ook raad ik je aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij je situatie past, en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar aan het einde van het jaar. De tarieven die ik hanteer, komen overeen met de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

De verzekeringen stellen enkele voorwaarden voor ze tot vergoeding overgaan. Zo is er een verwijsbrief nodig die aan de voorwaarden van de verzekering voldoet (zie onder intake) en vergoeden ze alleen als een stoornis/ diagnose vastgesteld kan worden.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten worden berekend per sessie en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie. Vanaf 2022 tellen de sessies in de GGZ elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. Dit betekent dat als je behandeling bijvoorbeeld start in november en doorloopt in januari, je twee maal je eigen risico aanbreekt. Hieronder zie je een overzicht van de tarieven. De gehele lijst met alle tarieven vindt je hier.

Aan het einde van de maand krijg je per mail een factuur, die je dan zelf kan declareren bij je zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur betaal je aan de praktijk.

Tarieven per 1-1-2024 (BTW vrij)

Diagnostiek/ intake:

duur tarief
15 minuten

€ 75,41
60 minuten € 211,06 
90 minuten 315,90
120 minuten € 440,15

Behandeling (sessies, telefoontjes en mails)

duur tarief
5 minuten € 34,53
15 minuten € 62,65
30 minuten € 109,37 
45 minuten € 156,72 
60 minuten 186,80
75 minuten € 230,38 
90 minuten € 281,27 

Intercollegiaal overleg:          

tarief
€ 76,35

 

Let op!
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten (met uitzondering van ASR). Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Kosten bij afzeggen

Wil je een afspraak afzeggen of verschuiven? Geef dit dan graag zo snel mogelijk door, in ieder geval 48 uur van te voren. Er worden geen kosten in rekening gebracht als je langer tevoren afzegt, de weekenden niet meegerekend. Bij het niet of korter dan 48 uur van tevoren afzeggen, onafhankelijk wat de reden hiervoor is, wordt 50,- euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. Verzekeringen vergoeden contacten die niet of te laat afgezegd zijn niet.

Contact

    Contact

    Stuur een e-mail naar info@jettekeloomans.nl, na aanmelding ontvang je een beveiligde mail waarin je de aanmelding kunt toelichten.