Kosten

Coaching

De kosten van coaching zijn voor eigen rekening. Neem voor de kosten voor coaching contact met me op. Één keer per maand zal een factuur verstuurd worden. Er wordt bij coaching geen diagnose met de zorgverzekeraar gedeeld en er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Psychotherapie

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt afhankelijk van je polis tussen de 50% en 100% vergoed door de zorgverzekeraar, op een verplicht eigen risico na. Het verplicht eigen risico is in 2020 voor alle gezamenlijke medische kosten vastgesteld op € 385,00, tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Dit betekent dat je de eerste € 385,00 van de behandeling zelf betaalt, ongeacht het soort polis.

In mijn praktijk werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hangt af van je verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). Bij een zuivere restitutiepolis krijg je vaak 100% vergoed. Bij een natura polis ligt dat percentage tussen de 50 en 80%. Kijk voor informatie over vergoedingen op de site van de Contractvrije Psycholoog. Mijn advies is om voordat je bij mij in behandeling gaat een email te sturen aan je zorgverzekeraar met de vraag hoeveel procent van het Nza-tarief uw verzekeraar vergoedt als je bij een ongecontracteerde zorgverlener in behandeling gaat, en wat de overige voorwaarden zijn. Ook raad ik je aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij je situatie past, en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Tot januari van aankomend kalenderjaar kun je van verzekering en verzekeraar wisselen (en bijvoorbeeld de naturapolis omzetten naar een restitutiepolis). De tarieven die ik hanteer, komen overeen met de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

De verzekeringen stellen enkele voorwaarden voor ze tot vergoeding overgaan. Zo is er een verwijsbrief nodig die aan de voorwaarden van de verzekering voldoet (zie onder intake) en vergoeden ze alleen als een stoornis/ diagnose vastgesteld kan worden.

Zowel in de Basis GGZ als de Specialistische GGZ wordt de directe en de indirecte tijd geregistreerd. De directe tijd (gesprekken, telefoon en email) en de indirecte tijd (inschrijving, registratie en administratie, overleg met collega’s en brieven) worden opgeteld.

Specialistische GGZ

In de Specialistische GGZ (SGGZ) wordt gewerkt met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De minuten van de totale behandeling (directe plus indirecte tijd) worden opgeteld. Hieronder een indicatie van de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit in de S-GGZ in 2021.

250-799 minuten € 1.426

800-1799 minuten € 2.847

1800-2999 minuten € 5182

De tarieven verschillen per diagnosegroep enkele tientjes. Voor de exacte tarieven klik hier:

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2021

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2020

Basis GGZ

In de Basis GGZ (BGGZ) wordt gewerkt met prestatie groepen. In de intake zal op basis van je klachten gepaald worden welke prestatie passend is. Bij een hogere prestatie, horen meer sessies. Hieronder staan de prestaties met de bijhorende bedragen (in euro’s) voor 2021. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse zorg autoriteit (NZa). De minuten betreffen de directe plus de indirecte tijd die besteed is aan het behandeltraject.

Kort:         tot 294 minuten € 522,13

Midden:    tot 495 minuten € 885,01

Intensief:   tot 750 minuten € 1434,96

Klik hier voor meer infomatie betreffende de NZa tarieven BGGZ 2021

Klik hier voor meer infomatie betreffende de NZa tarieven BGGZ 2020

Facturatie:

Aan het einde van de behandeling of na 12 maanden als de behandeling langer dan een jaar duurt, ontvang je een rekening. Je betaalt de rekening dan aan de psychotherapie en coachingpraktijk en dient zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar. De eigen kosten kunnen bij een natura polis oplopen. Daarom is het mogelijk een maandelijke factuur van 100 euro te krijgen. Aan het einde van de behandeling wordt het bedrag dan verrekend.

Let op!

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Kosten bij afzeggen

Wil je een afspraak afzeggen of verschuiven? Geef dit dan graag zo snel mogelijk door, in ieder geval 48 uur van te voren. Er worden geen kosten in rekening gebracht als je langer tevoren afzegt, de weekenden niet meegerekend. Bij het niet of korter dan 48 uur van tevoren afzeggen, onafhankelijk wat de reden hiervoor is, wordt 50,- euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. Verzekeringen vergoeden contacten die niet of te laat afgezegd zijn niet.

Contact

    Contact

    Stuur een e-mail naar info@jettekeloomans.nl, na aanmelding ontvang je een beveiligde mail waarin je de aanmelding kunt toelichten.