Intake en behandeling

Verwijsbrief

Je hebt geen verwijzing nodig voor coaching. Voor psychotherapie heb je, als je in aanmerking wil komen voor vergoeding door de zorgverzekering, wel een verwijsbrief nodig van een huisarts (of bedrijfsarts of psychiater). De zorgverzekeraar stelt de volgende eisen aan de verwijsbrief:

 • Verwijzing naar de Basis GGZ (korte therapie, minder dan 10 sessies) of Specialistische GGZ (langere therapie)
 • (Vermoeden van) een DSM-V stoornis
 • De datum op de verwijsbrief dient voor de datum van het eerste gesprek te liggen

Meenemen naar het intakegesprek:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een verzekeringspas
 • Een recente verwijsbrief van de huisarts

Intake en adviesgesprek

In de intake gaan we dieper in op de klachten en je hulpvraag. Vervolgens bespreken we in het adviesgesprek de behandelmogelijkheden en stellen we samen een persoonlijk behandelplan op.
Als op basis van de intake helder wordt dat een behandeling bij mij niet passend is, dan verwijs ik terug naar de huisarts. De huisarts kan dan een doorverwijzing regelen naar bijvoorbeeld een grote GGZ instelling.

Behandeling

Nadat we een behandelplan opgesteld hebben, kunnen we direct aan de slag met de doelen. De duur van de behandeling is afhankelijk van je klachten en wensen. De behandeling kan bestaan uit één of een combinatie van onderstaande methoden:

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
  www.emdr.nl
 • Cliëntgerichte Psychotherapie (ofwel persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie). Cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat. Mensen worden geholpen de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. M.b.v. focussing wordt contact gemaakt met het lichaam.
  www.vpep.nl
 • Schematherapie. Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande patronen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezonde manier voor jezelf te zorgen en op te komen.
  www.schematherapie.nl
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGt). Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag en de negatieve gedachte aan. Je leert anders denken en handelen.
  www.vgct.nl

Contact

  Contact

  Stuur een e-mail naar info@jettekeloomans.nl, na aanmelding ontvang je een beveiligde mail waarin je de aanmelding kunt toelichten.