Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut vind je hier.

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Wat met mij besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim. Zonder je toestemming geef ik geen informatie aan andere mensen. Alleen de verwijzer en de huisarts worden geïnformeerd over de diagnose en behandeling, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Bij coaching vindt geen terugkoppeling plaats aan een huisarts, tenzij je dat aanvraagt. 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me daarbij aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (Avg). Mijn privacyverklaring voor de Avg vind je hier.

 

Intervisie

Intervisie vindt plaats met een vaste intervisiegroep van collega’s. In intervisie worden behandelingen anoniem besproken als er vragen zijn rond diagnose of behandeling.

 

ROM

Om het effect van behandeling te kunnen bepalen, heeft de overheid verplicht gesteld dat er metingen van de ernst van de klachten worden afgenomen. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling gedaan. Je krijgt hiervoor online een vragenlijst aangeboden.

Bij eventuele ontevredenheid

Indien je ontevreden bent over de behandeling of over mij als behandelaar, wil ik je vragen dit met mij te bespreken. Ik sta open voor feedback en denk graag mee hoe we tot een oplossing kunnen komen. 

Mocht dit niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kan bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) bemiddeling aangevraagd worden of een klacht ingediend worden. Voor meer informatie klik hier.

Handige links

  • www.lvvp.info
    Site van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten met uitleg over de vergoedingen voor psychotherapie

Contact

 

    Contact

    Stuur een e-mail naar info@jettekeloomans.nl, na aanmelding ontvang je een beveiligde mail waarin je de aanmelding kunt toelichten.